Evanjelizácia a svedectvo (2. štvrťrok 2012)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.

 

11. Podávanie správ a svedectiev cirkvi (MP4)

 

10. Láskyplná odozva (MP4)

 

9. Vyslaní do služby (MP4)

 

8. Príprava na evanjelizáciu a svedectvo (MP4)

 

7. Spoločná evanjelizácia (MP4)

 

6. Osobná evanjelizácia a svedectvo (MP4)

 

5. Evanjelizácia krok za krokom (MP4)

 

4. Evanjelizácia a svedectvo ako životný štýl (MP4)

 

3. Duchovné dary (MP4)

 

2. Služba každého z nás (MP4)

 

1. Čo je to evanjelizácia a svedectvo? (MP4)