Prorok Daniel
(1. štvrťrok 2020)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

13. Z prachu ke hvězdám

 

12. Od severu a jihu do nádherné země

 

11. Od zápasu k vítězství

 

10. Od pokání k útěše

 

9. Od poskvrny k očištění

 

8. Z rozbouřeného moře do nebeských oblaků

 

7. Ze lvích spárů do společnosti andělů

 

6. Od domýšlivosti ke zkáze

 

5. Od pýchy k pokoře

 

4. Z ohnivé pece do paláce

 

3. Od tajemství ke zjevení

 

2. Z Jeruzaléma do Babylónu

 

1. Od čtení k pochopení