Kniha Zjavenie
(1. štvrťrok 2019)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

13. „Všechno tvořím nové“

 

12. Soud nad Babylónem

 

11. Sedm posledních ran

 

10. Věčné evangelium

 

9. Satan a jeho spojenci

 

8. Poražený nepřítel

 

7. Sedm polnic

 

6. Zapečetění Božího lidu

 

5. Sedm pečetí

 

4. Hoden je Beránek

 

3. Ježíšovo poselství sedmi sborům

 

2. Uprostřed svícnů

 

1. Evangelium z ostrova Patmos