Príslovia
(1. štvrťrok 2015)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


 

13. Ženy a víno (MP4)

 

12. Pokora moudrých (MP4)

 

11. Žít vírou (MP4)

 

10. Pod maskou (MP4)

 

9. Slova pravdy (MP4)

 

8. Slova moudrosti (MP4)

 

7. Správný žebříček hodnot (MP4)

 

6. Nyní vidíme jako v zrcadle (MP4)

 

5. Požehnání spravedlivých (MP4)

 

4. Boží moudrost (MP4)

 

3. Otázka života a smrti (MP4)

 

2. Všechny tvé cesty ať jsou pevné (MP4)

 

1. Volání moudrosti (MP4)