Učeníctvo
(1. štvrťrok 2014)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.

 

13. Vezmi svůj kříž a následuj mne (MP4)

 

12. Žeň je velká… (MP4)

 

11. Předpoklady a vlastnosti Kristových následovníků (MP4)

 

10. Jděte do celého světa… (MP4)

 

9. Získávání učedníků mezi mocnými (MP4)

 

8. Bohatí a slavní (MP4)

 

7. Ježíš a lidé na okraji společnosti (MP4)

 

6. Učedníci a společnost (MP4)

 

5. Ježíš a nemocní (MP4)

 

4. Výchova dětí (MP4)

 

3. Modlitba (MP4)

 

2. Předávání poselství (MP4)

 

1. Učedníci a Písmo (MP4)