Stvorenie
(1. štvrťrok 2013)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.

 

13. Nové stvorenie (MP4)

 

12. Stvorenie a evanjelium (MP4)

 

11. Sobota: Dar z raja (MP4)

 

10. Správcovstvo a životné prostredie (MP4)

 

9. Manželstvo: Dar z raja (MP4) (PŘEPIS)

 

8. Ježiš – Darca a Udržiavateľ (MP4) (PŘEPIS)

 

7. V zrkadle, v záhade (MP4)

 

6. Stvorenie a pád (MP4)

 

5. Stvorenie a morálka (MP4) (PŘEPIS)

 

4. Stvorenie a Biblia (MP4) (PŘEPIS)

 

3. Dokončenie stvorenia (MP4)

 

2. Stvorenie: Formovanie sveta (MP4) (PREPIS)

 

1. Ježiš – Stvoriteľ neba a zeme (MP4)