Radosť v Jeho misii
(3. štvrťrok 2020, formát PDF)

    materiály pre učiteľov
1. Prečo vydávať svedectvo o Kristovi? otázky
2. Moc osobného svedectva otázky
3. Vidieť ľudí Ježišovými očami otázky
4. Moc modlitby za druhých ľudí otázky
5. Svedectvo v moci Ducha (Duchom zmocnené svedectvo) otázky
6. Neobmedzené možnosti otázky
7. Zvestovanie Slova otázky
8. Slúžiť ako Kristus otázky
9. Ako priviesť ľudí k zmene otázky
10. Spoločne v službe otázky
11. Ježišov príbeh ako súčasť môjho príbehu otázky
12. Dobrá správa pre všetkých otázky
13. Krok viery otázky