So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom
(1. štvrťrok 2022, formát PDF, DOC)

    materiály pre učiteľov
1. List Hebrejom a nám otázky doplnky
2. Ježiš – hlavná postava Listu Hebrejom otázky doplnky
3. Zasľúbený Syn otázky doplnky
4. Ježiš, náš verný brat otázky doplnky
5. Ježiš, Darca odpočinku otázky doplnky
6. Ježiš, verný kňaz otázky doplnky
7. Nádej ako „kotva duše“ otázky doplnky
8. Ježiš – prostredník Novej zmluvy otázky doplnky
9. Ježiš – dokonalá obeť otázky doplnky
10. Ježiš a cesta za oponu otázky doplnky
11. Ježiš – pôvodca a završovateľ našej viery otázky doplnky
12. Prijatie neotrasiteľného kráľovstva otázky doplnky
13. Bratská láska nech trvá otázky doplnky