Rast v Kristovi
(4. štvrťrok 2012, formát PDF, cca 100kB)

    formát
  Úvod PDF
  Záver, poznámky PDF