Menej známe postavy Starej zmluvy
(4. štvrťrok 2010, formát PDF, cca 100kB)
    Úvod

  1. Záver, poznámky