Evanjelium v Liste Galaťanom
(3. štvrťrok 2017, formát PDF, cca 100kB)    formát
  Úvod PDF
  Záver, poznámky PDF