Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Príloha: Štúdium Biblie – predpoklady, zásady a metódy PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC
       
  CELÝ ŠTVRŤROK (zip) PDF DOC