Príprava na koniec
(2. štvrťrok 2018, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC