Prorok Daniel
(1. štvrťrok 2020, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC