Dokumenty Adventist Mission sa v 1. štvrťroku roku 2016 venujú misijným projektom, pre ktoré sú určené misijné dary 13. soboty v tomto štvrťroku. Ako obvykle aj tentokrát dokumenty pripravilo v českej verzi studio AWR.

 

1. Jedna veľká rodina

 

2. Bratr John

 

3. Objevené hodnoty

 

4. Plávajúci zbor

 

5. Pocta těm, které jsme ztratili

 

6. Pozitivní vztahy

 

7. Sbor na deváté míli

 

8. Svědectví z pracovního tábora

 

9. Ti, kteří přinášejí světlo

 

10. Za zdmi věznice