Pre vás, ktorí toho zatiaľ ešte o štúdiu Biblie v tzv. „sobotnej škole“ veľa neviete, sú tu pripravené informácie o tom, čo to vlastne sobotná škola je, ako funguje, kedy a prečo vznikla, čo je jej zmyslom a na čo všetko sa zameriava.

Ak už patríte medzi pravidelných, aktívnych účastníkov sobotnej školy, iste využijete naše rubriky, v ktorých nájdete každý týždeň aktuálne materiály pre štúdium Biblie.

Nech však patríte do ktorejkoľvek z vyššie uvedených kategórií, prajeme vám, aby sobotná škola pre vás mohla byť príležitosťou lepšie poznať Toho, ktorý je predstavený v Biblii, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista

Za tím Sobotnej školy

Pavel Moudrý a Oldřich Svoboda