Celý minulý štvrťrok sme tu v akomsi „skúšobnom prevedení“ ponúkali mládežnícke lekcie Sobotnej školy. Keďže hlavný tím dobrovoľných prekladateľov lekcií pre mládež tvoria študenti, ktorí majú v letnom období prázdniny a využívajú ich viac na cestovanie, rozhodli sme sa pre „letnú prestávku“ v zverejňovaní týchto lekcií. Tento čas chceme využiť k tomu, aby sme v kľude s potrebným časovým predstihom mohli pripraviť lekcie pre ďalší štvrťrok. Veríme, že túto prestávku pochopíte.

Zároveň vám budeme vďační za vaše reakcie a spätnú väzbu ohľadom používania týchto lekcií vo vašich zboroch. Keďže ich príprava stojí značné úsilie a zapojenie mnohých ľudí, chceme mať istotu, že ich ďalšie vydávanie je zmysluplné a že tieto lekcie nie sú len jedným z ďalších doplnkov, do ktorých len príležitostne nahliadnete.


Sem opíšte overovací kód

* - povinné