Život kresťana Vodu káže, vodu pije
(2. štvrťrok 2009, formát PDF, cca 100kB)
    Ako efektívne používať úlohy mládeže