Od začiatku tohto štvrťroka sa na webe sobotnej školy budú objavovať prvé pracovné (!) preklady lekcií „CQ“, ktoré sú určené mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov. Témy, ktoré kopírujú „klasické“ lekcie sobotnej školy, sú spracované spôsobom, ktorý by ich mal prakticky priblížiť tejto vekovej kategórii.

Už viac ako 30 rokov pripravuje Generálna konferencia zvláštne lekcie Sobotnej školy pre mladých na celom svete vo veku 18-30 rokov, ktoré sú známe pod anglickým názvom „CQ Bible Study“. Ide o štúdium rovnakých tém ako v „klasickej“ sobotnej škole, ale témy a aplikácie sú upravené do situácie mladých ľudí.

Vďaka tímu nadšených mladých dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní nezištne dať k dispozícii svoj čas a schopnosti, sa podarilo po dohode s oddelením sobotnej školy pri GK naštartovať preklad týchto materiálov do češtiny. V tejto fáze ide zatiaľ ešte o „amatérske“ preklady bez jazykovej korektúry, ktoré budú zatiaľ k dispozícii iba v digitálnej podobe (nie tlačené) a budú sa objavovať postupne na tomto webe na stiahnutie.

Pokiaľ sa tieto materiály v nasledujúcich mesiacoch osvedčia ako zmysluplné, budú pripravované profesionálnejším spôsobom s väčším predstihom. Z tohto dôvodu vám budeme vďační za vašu spätnú väzbu a skúsenosti z používania materiálov – predovšetkým v triedach mládeže. Uvítame aj nových dobrovoľných prekladateľov, ktorí by boli ochotní do tejto práce sa zapojiť.

Vaše reakcie, námety, podnety a skúsenosti môžete posielať na adresu Oliver Popovič.

»Mládežnícke biblické úlohy 2. štvrťrok 2009«
»CQ Bible Study«