Menej známe postavy Starej zmluvy
(4. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Ako čítať biblické príbehy otázky materiál
2. Káleb – život v očakávaní otázky materiál
3. Anna – kto vlastne som? otázky materiál
4. Jonatán – skromný hrdina otázky materiál
5. Abigajil – ako sa nestať obeťou okolností otázky materiál
6. Uriáš – viera cudzinca otázky materiál
7. Ebjatár – kňaz otázky materiál
8. Joáb – slaboch pri moci otázky materiál
9. Ricpa – vplyv vernosti otázky materiál
10. Boží muž – poslušnosť nie je len jedna z možností otázky materiál
11. Vdova zo Sarepty – krok viery otázky materiál
12. Géchazi – nevyužitá životná šanca otázky materiál
13. Báruch – píše, aj keď sa mu pod nohami rúca svet