Poslovia nádeje (3. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Apoštol Pavol – pre dobu, ako je táto otázky lekcia
2. Pavol káže svetu – „pre všetkých všetkým“ otázky lekcia
3. Ján Krstiteľ – príprava cesty Ježišovi otázky lekcia
4. Boží Syn medzi nami otázky lekcia
5. Ježiš a jeho učeníci otázky lekcia
6. Súcitný Spasiteľ otázky lekcia
7. Apoštol Ján otázky lekcia
8. Apoštol Peter – od nerozumnosti k viere otázky lekcia
9. Apoštol Peter – stĺp misie otázky lekcia
10. Ženy a misia otázky lekcia
11. Daniel a jeho priatelia – misia v pohanskej krajine otázky lekcia
12. Filip – dar služby otázky lekcia
13. Prorok Izaiáš – „tu som, pošli mňa“ otázky lekcia