Šaty z Biblie
(2. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Plášť utkaný na nebeských krosnách otázky materiál
2. Skvostné rúcho dokonalosti otázky materiál
3. Rúcho neviny otázky materiál
4. Pestrofarebný plášť otázky mat.+otázkyCZ
5. Kňazské rúcho milosti otázky mat.+otázkyCZ
6. Eliášov a Elizeov plášť otázky materiál
7. Ukrytí v tôni jeho krídel otázky materiál
8. Slávnostné šaty otázky mat.+otázkyCZ
9. Špinavé služobné rúcho otázky
10. Nové šaty pre márnotratného syna otázky otázkyCZ
11. Svadobné šaty otázky otázkyCZ
12. Ježiš a symbolika šiat v evanjeliách otázky otázkyCZ
13. Oblečte sa v Pána Ježiša Krista otázky mat.+otázkyCZ