Okúzlení Ježišom (2. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Kto bol Ježiš? osnova lekcia
2. Tajomstvo jeho božskej podstaty osnova lekcia
3. Ježišova ľudská prirodzenosť osnova lekcia
4. Múdrosť jeho učenia osnova lekcia
5. Ježišovo úžasné dielo osnova lekcia
6. Moc Ježišových slov osnova lekcia
7. Ježišovo zvláštne správanie osnova lekcia
8. Intenzita chodenia s Bohom osnova lekcia
9. Nežnosť jeho lásky osnova lekcia
10. Prečo Ježiš zomrel osnova lekcia
11. Moc jeho vzkriesenia osnova lekcia
12. Význam Ježišovej veľkňazskej služby osnova lekcia
13. Vráti sa ako Kráľ a Priateľ osnova lekcia