Zdravie a uzdravenie (2. štvrťrok 2010)
 

České verzie jednotlivých lekcií sobotnej školy, ktoré môžete sťahovať z internetu vo formáte MP3. Tieto nahrávky boli pôvodne určené zrakovo handicapovaným záujemcom sobotnú školu, ale v súčasnosti slúži ako klasický „podcast“ pre všetkých, ktorí ich chcú počúvať jednoducho zo svojho prehrávača doma alebo na cestách.


Úvod – Biblické princípy zdravého života
1. Chváľte Boha, darcu každého požehnania!
2. Dôsledky našich rozhodnutí