Milovaný a milujúci Jánove epištoly
(3. štvrťrok 2009, formát PDF, cca 100kB)
    Úvod

  1. Záver, poznámky