Okúzlení Ježišom (2. štvrťrok 2008, formát PDF, cca 100kB)
    Úvod

  1. Záver, poznámky