Prorocký dar v Písme a adventistických dejinách
(1. štvrťrok 2009, formát PDF, cca 100kB)
    Úvod

  1. Záver, poznámky