Počas sobotnej školy sa budeme celý štvrťrok venovať službe núdznym. Nejde však len o to, aby sme sa o tejto téme porozprávali, ale aby sme sa aj osobne do nejakej formy služby zapojili. Na každú sobotu pre vás pripravujeme misijný príbeh vo forme videa, kde môžete vidieť, ako prostredníctvom práce ADRY naši spoluveriaci po celom svete prakticky slúžia a pomáhajú núdznym. Vyzývame vás, aby ste vo svojich zboroch každú sobotu zabezpečili premietnutie videa ako súčasť sobotnej školy.

Táto téma je príležitosťou pre všetky naše zbory, nájsť nové cesty ako slúžiť v sociálnej a humanitárnej oblasti. Nový tím ADRA Slovensko v súčasnosti pripravuje novú dlhodobú stratégiu našej služby doma i v zahraničí, preto si ceníme každý podnet a nápad z vašich zborov. ADRA je naša, adventistická, preto v prvom rade chceme spolupracovať s vami, našimi zbormi.

Premeňte štúdium úloh sobotnej školy na modlitebné a motivačné stretnutia ľudí, ktorí spoločne hľadajú cestu ako účinnejšie slúžiť. Vaše podnety k službe si nenechajte pre seba, ale pošlite nám ich. Sme presvedčení, že takto môžeme spoločne uskutočniť reštart ADRA v našich zboroch, ale aj reštart nášho duchovného života prepojením s praktickou kresťanskou službou.

Stano Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko


Pre vás, ktorí toho zatiaľ ešte o štúdiu Biblie v tzv. „sobotnej škole“ veľa neviete, sú tu pripravené informácie o tom, čo to vlastne sobotná škola je, ako funguje, kedy a prečo vznikla, čo je jej zmyslom a na čo všetko sa zameriava.

Ak už patríte medzi pravidelných, aktívnych účastníkov sobotnej školy, iste využijete naše rubriky, v ktorých nájdete každý týždeň aktuálne materiály pre štúdium Biblie.

Nech však patríte do ktorejkoľvek z vyššie uvedených kategórií, prajeme vám, aby sobotná škola pre vás mohla byť príležitosťou lepšie poznať Toho, ktorý je predstavený v Biblii, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista

Za tím Sobotnej školy

Oliver Popovič a Oldřich Svoboda