Vydavateľstvo Advent–Orion Vrútky má k dispozícii výklad knihy Daniel – Túžba zeme, od známeho autora J. Doukhana. Je možné si ju objednať cez zborových traktátnikov za akciovú cenu 2€ alebo priamo vo Vydavateľstve Advent-Orion.

Vydavateľstvo Advent-Orion Praha pripravilo v českom jazyku 350-stranovú knihu DANIEL MOUDROST MOUDRÝM, ktorého autorom je Zdravko Stefanovic. S touto knihou je možné študovať biblickú knihu Daniel verš po verši. Knihu ponúka aj Vydavateľstvo Advent-Orion Vrútky.

Pre vás, ktorí toho zatiaľ ešte o štúdiu Biblie v tzv. „sobotnej škole“ veľa neviete, sú tu pripravené informácie o tom, čo to vlastne sobotná škola je, ako funguje, kedy a prečo vznikla, čo je jej zmyslom a na čo všetko sa zameriava.

Ak už patríte medzi pravidelných, aktívnych účastníkov sobotnej školy, iste využijete naše rubriky, v ktorých nájdete každý týždeň aktuálne materiály pre štúdium Biblie.

Nech však patríte do ktorejkoľvek z vyššie uvedených kategórií, prajeme vám, aby sobotná škola pre vás mohla byť príležitosťou lepšie poznať Toho, ktorý je predstavený v Biblii, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista

Za tím Sobotnej školy

Pavel Moudrý a Oldřich Svoboda