Archív rubriky Biblické texty

Vysvetlivky k prekladom Biblií

ROH – SVÄTÁ BIBLIA z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček
ECAV – BIBLIA Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy. Vydala Slovenská evanjelická cirkev a. v.

Archív biblických textov

Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.

Stránka 2 z 212