Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020)

Keďže v súčasnej situácií sa nemôžeme stretávať a diskutovať v triedach sobotných škôl, začali sme pripravovať priame prenosy zo zborov, z ktorých to dovoľujú technické možnosti.

9. Stvorenie: Genezis a niektoré sporné koncepty (Jozef Kučera)

 

8. Stvorenie: Genezis ako základ (Pavel Moudrý)

 

7. Jazyk, text a kontext (Pavel Moudrý & František Kolesár)

 

6. Prečo potrebujeme výklad Písma? (Jozef Kučera)

 

5. Jedine Písmo (František Kolesár)

 

4. Biblia ako autoritatívny zdroj našej teológie (Pavel Moudrý)

 

3. Pohľad Ježiša a apoštolov na Bibliu (Jozef Kučera)

 

2. Pôvod a povaha Biblie (František Kolesár)

 

1. Jedinečnosť Písma (Pavel Moudrý)