Ezdráš a Nehemiáš
(4. štvrťrok 2019)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

7. Náš odpouštějící Bůh

 

6. Boží slovo, slzy a radost

 

5. Nespravedlnost pod pláštěm zbožnosti

 

4. Tváří v tvář odporu

 

3. Boží povolání: smysl a načasování

 

2. Nehemjáš: jeho doba a poslání

 

1. Ezdráš: jeho doba a poslání