Jeremiáš
(4. štvrťrok 2015)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


 

13. Poučení z Jeremjáše (MP4)

 

12. Zpátky do Egypta (MP4)

 

11. Nová smlouva (MP4)

 

10. Pád Jeruzaléma (MP4)

 

9. Jeremjášovo jho (MP4)

 

8. Jóšijášovy reformy (MP4)

 

7. Krize pokračuje (MP4)

 

6. Symbolické činy (MP4)

 

5. Slovo Hospodinovo je v mém srdci ajko hořící oheň (MP4)

 

4. Když milující Otec musí trestat (MP4)

 

3. Posledních pět judských králů (MP4)

 

2. Vnitřní i vnější krize (MP4)

 

1. Jeremjášovo prorocké povolání (MP4)