Úloha cirkvi v spoločnosti
(3. štvrťrok 2016)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


 

13. Jak máme čekat na Krista?

 

12. Služba ve městech

 

11. Následujte mě

 

10. Ježíš si získával důvěru lidí

 

9. Ježíš naplňoval potřeby lidí

 

8. Ježíš projevoval soucit

 

7. Ježíš a dobro lidí

 

6. Kristova metoda

 

5. Ježíšův vliv na společnost

 

4. Boží milosrdenství pro tento svět

 

3. Spravedlnost a milosrdenství ve SZ

 

2. Obnova moudré vlády

 

1. Obnova všech věcí