Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


13. Hlavní témata v Petrových listech

 

12. Den Páně

 

11. Falešní učitelé

 

10. Proroctví a Písmo

 

9. Život křesťana

 

8. Ježíš v Prvním listu Petrově

 

7. Sloužící vůdcové

 

6. Utrpení pro Krista

 

5. Život s Bohem

 

4. Společenská zodpovědnost

 

3. Královské kněžstvo

 

2. Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích

 

1. Apoštol Petr