Evanjelium podľa Matúša
(2. štvrťrok 2016)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


 

13. Ukřižování a vzkříšení (MP4)

 

12. Ježíšovy poslední dny (MP4)

 

11. Události posledních dnů (MP4)

 

10. Ježíš v Jeruzalémě (MP4)

 

9. Co je nejdůležitější? (MP4)

 

8. Ježíš a Petr (MP4)

 

7. Pán židů i pohanů (MP4)

 

6. Odpočinek v Kristu (MP4)

 

5. Viditelný a neviditelný boj (MP4)

 

4. Vstaň a choď (MP4)

 

3. Kázání na hoře (MP4)

 

2. Začátek Ježíšovy služby (MP4)

 

1. Ježíš, syn Davidův (MP4)