Kniha Zjavenie
(1. štvrťrok 2019)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

4. Hoden je Beránek

 

3. Ježíšovo poselství sedmi sborům

 

2. Uprostřed svícnů

 

1. Evangelium z ostrova Patmos