Svätý Duch a duchovnosť
(1. štvrťrok 2017)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


 

12. Dílo Ducha svatého

 

 

11. Zarmucování a odmítání Ducha svatého

 

 

10. Duch svatý, Boží slovo a modlitba

 

 

9. Duch svatý a církev

 

 

8. Duch svatý a duchovní dary

 

 

7. Duch svatý a ovoce Ducha

 

 

6. Duch svatý a život křesťana

 

 

5. Křest a naplnění Duchem svatým

 

 

4. Duch svatý jako osoba

 

 

3. Božství Ducha svatého

 

 

2. Vliv Ducha svatého

 

1. Duch svatý