Zbierka

V roku 2012 sú finančné prostriedky z misijných zbierok sobotnej školy určené na podporu tých odvetví cirkvi, ktoré sa venujú výchove mladých ľudí, sociálnej a humanitárnej činnosti a tiež misii. V našej únii pôsobia v tejto oblasti Klub Pathfinder, AMICUS – združenie absolventov vysokých škôl, ADRA a stredisko korešpondenčných kurzov. Ich úsilie a nasadenie môžeme podporiť svojimi darmi pri zbierkach v sobotnej škole. Časť výnosu zo zbierok bude odoslaná na aktivity a misijné projekty týchto organizácií vo svete a zvyšná časť prostriedkov zostane na misijnú činnosť v našej únii.

Na odvodoch do svetového misijného fondu sa jednotlivé združenia podieľajú v roku 2012 takto:

  • České a Moravskosliezske združenie: 100 %
  • Slovenské združenie: 80 %

Zostatok je určený Slovenskému združeniu na podporu vlastných misijných projektov.

Bližšie informácie o projektoch, ktoré sú týmito zbierkami financované, nájdete v rubrike »Misijné projekty«