Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Osoba apoštola Petra Zrušený pohreb (1)
2. Nehynúce dedičstvo (1Pet 1) Zrušený pohreb (2)
3. Kráľovské kňazstvo (1Pet 2,1–10) Zrušený pohreb (3)
4. Spoločenská zodpovednosť (1Pet 2,11–3,7) Zmenený život (1)
5. Život pre Boha (1Pet 3,8–4,11) Zmenený život (2)
6. Utrpenie pre Krista (1Pet 4,12–19)
7. Slúžiaci vodcovia (1Pet 5,1–10)
8. Ježiš v Petrových listoch
9. Buďte, kým ste (2Pet 1,1–15)
10. Proroctvo a Písmo (2Pet 1,16–20)
11. Falošní učitelia (2Pet 2,1–22)
12. Deň Pánov (2Pet 3,1–18)
13. Hlavné témy v Petrových listoch

Archív príbehov od 2. štvrťroku 2008 nájdete v rubrike »Misijné príbehy – archív«.
Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.