Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Jedinečnosť Písma
2. Pôvod a povaha Biblie
3. Pohľad Ježiša a apoštolov na Bibliu
4. Biblia ako autoritatívny zdroj našej teológie
5. Jedine Písmo
6. Prečo potrebujeme výklad Písma?
7. Jazyk, text a kontext
8. Stvorenie: Genezis ako základ
9. Genezis a niektoré sporné koncepty
10. Biblia ako kniha dejín
11. Biblia a proroctvá
12. Ako pristupovať k zložitým textom?
13. Život podľa Božieho slova

Archív príbehov od 2. štvrťroku 2008 nájdete v rubrike »Misijné príbehy – archív«.
Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.