Jednota v Kristovi
(4. štvrťrok 2018, formát DOC)

    príbeh
1. Stvorenie a pád Koniec sobotnej školskej dochádzky
2. Príčiny nejednoty Adventisti spievali, kňaz preklínal
3. „Aby všetci boli jedno“
4. Kľúč k jednote
5. Prežívanie jednoty v ranej cirkvi
6. Obrazy jednoty
7. Keď prídu konflikty
8. Jednota vo viere
9. Najpresvedčivejší dôkaz
10. Jednota a náprava vzťahov
11. Jednota v uctievaní
12. Cirkevná organizácia a jednota
13. Konečná obnova jednoty