Kniha Jób
(4. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Koniec Namiesto odsúdenia obrátenie (1)
2. Veľký spor Namiesto odsúdenia obrátenie (2)
3. Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? Ako vyplniť prázdnotu? (1)
4. Boh a ľudské utrpenie Ako vyplniť prázdnotu? (2)
5. Zlorečiť dňu Ako vyplniť prázdnotu? (3)
6. Bezdôvodná kliatba? Nádhera Božieho načasovania (1)
7. Trest ako odplata Nádhera Božieho načasovania (2)
8. Nevinná krv Diablove klamstvá (1)
9. Vyjadrenie nádeje Diablove klamstvá (2)
10. Rozhorčený Elíhu Boží podnikateľský plán (1)
11. Odpoveď z víchrice Boží podnikateľský plán (2)
12. Jóbov Vykupiteľ Prebudené srdce (1)
13. Jóbov charakter Prebudené srdce (2)
14. Niektoré naučenia z knihy Jób Hľadanie zmyslu života