Jeremiáš
(4. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Jeremiášovo prorocké povolanie Najlepšia kariéra (1)
2. Vnútorná a vonkajšia kríza Najlepšia kariéra (2)
3. Posledných päť judských kráľov Nečakaná odpoveď
4. Keď milujúci Boh trestá Nič viac, len viera (1)
5. Hospodinovo slovo je v mojom srdci ako horiaci oheň Nič viac, len viera (2)
6. Symbolické činy Odvážna vízia (1)
7. Pokračovanie krízy Odvážna vízia (2)
8. Joziášove reformy Božia zachraňujúca ruka (1)
9. Jeremiášovo jarmo Božia zachraňujúca ruka (2)
10. Zničenie Jeruzalema Volanie z Kalahari (1)
11. Nová zmluva Volanie z Kalahari (2)
12. Späť do Egypta Veriacemu slúži všetko na dobré
13. Poučenie z Jeremiáša „Teraz je ten čas“