Skutky apoštolov
(3. štvrťrok 2018, formát DOC)

    príbeh
1. Vesmírny konflikt „Chcem zabíjať ľudí“
2. Daniel a čas konca Najlepšie priateľky
3. Ježiš a kniha Zjavenie Nie som súca na to, aby som si adoptovala dieťa
4. „Večné evanjelium“ na čas konca Priateľka, ktorá prežila obrátenie
5. Kristus v nebeskej svätyni
6. „Zmena“ zákona
7. Očakávanie Kristovho návratu (Mat 24 a 25)
8. Záverečná výzva na pokánie
9. Podvod na konci času
10. Novodobý Babylon
11. Božia pečať, alebo znamenie šelmy?
12. Babylon a Harmagedón
13. Príchod nášho Pána Ježiša Krista