Úloha cirkvi v spoločnosti
(3. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Obnova všetkých vecí Vylúčený kňaz sa nevzdáva (1)
2. Obnova múdrej vlády Vylúčený kňaz sa nevzdáva (2)
3. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (1) Vylúčený kňaz sa nevzdáva (3)
4. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (2) Baxterovo štúdium Biblie
5. Ježišov vplyv na spoločnosť Neviditeľný spoločník
6. Ježiš sa stretáva s ľuďmi Straty a nálezy (1)
7. Ježiš a dobro ľudí Straty a nálezy (2)
8. Ježiš prejavoval súcit „Nezabudni na svoju vieru“ (1)
9. Ježiš napĺňal potreby ľudí „Nezabudni na svoju vieru“ (2)
10. Ježiš si získal dôveru ľudí Starať sa o potreby ľudí
11. Ježiš vyzýva: Nasledujte ma Premenené srdce (1)
12. Služba v mestách na konci časov Premenené srdce (2)
13. Ako máme čakať? Premenené srdce (3)