Misionári
(3. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Boh a misia Zbraň nevystrelí (1)
2. Abrahám – prvý misionár Zbraň nevystrelí (2)
3. Nezvyčajný misionár Dvojnásobné víťazstvo (1)
4. Jonáš Dvojnásobné víťazstvo (2)
5. Vyhnanci ako misionári Dar z rieky (1)
6. Ester a Mordochaj Dar z rieky (2)
7. Ježiš – učiteľ misie Muž s transparentom
8. Misia, ktorá prekračuje hranice kultúr
9. Peter a pohania Túžba po nádeji (1)
10. Filip ako misionár Túžba po nádeji (2)
11. Pavol – prostredie a povolanie Ukradnuté kázania (1)
12. Pavol – misia a posolstvo Ukradnuté kázania (2)
13. Naozaj musí počuť celý svet? Náhodné stretnutie v autobuse