Evanjelium podľa Matúša
(2. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Syn Dávidov Zub (1)
2. Začiatok služby Zub (2)
3. Kázanie na vrchu Úžasné dielo (1)
4. „Vstaň a choď“ – uzdravenie tela aj ducha Úžasné dielo (2)
5. Viditeľná a neviditeľná vojna Úžasné dielo (3)
6. Odpočinok v Kristovi Neodkladaj!
7. Pán Židov a pohanov Most, ktorý postavil Boh (1)
8. Peter a Skala Most, ktorý postavil Boh (2)
9. Modly nášho uvažovania Idem domov (1)
10. Ježiš v Jeruzaleme Idem domov (2)
11. Udalosti posledných dní Vyskúšaj Ježiša (1)
12. Ježišove posledné dni Vyskúšaj Ježiša (2)
13. Ukrižovanie a vzkriesenie Vyskúšaj Ježiša (3)