Evanjelium podľa Lukáša
(2. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Ježišov príchod Stretnutie s Bohom
2. Krst a pokúšanie Svedok cirkvi
3. Kto je Ježiš Kristus? Podzemná Biblia
4. Povolanie k učeníctvu „Už na to chvíľu čakám“
5. Kristus ako Pán soboty Nechať sa viesť a premieňať
6. Ženy v Lukášovom evanjeliu Vzácnejšie než peniaze
7. Ježiš, Svätý Duch a modlitba Muž s transparentom
8. Ježišovo poslanie Pochvala namiesto predsudkov
9. Ježiš – najlepší učiteľ Hľadanie pokoja (1)
10. Každodenné nasledovanie Ježiša Hľadanie pokoja (2)
11. Božie kráľovstvo Boj s tieňmi (1)
12. Ježiš v Jeruzaleme Boj s tieňmi (2)
13. Ukrižovaný a vzkriesený Od smrti k novému životu