Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2009

Národ v pohybe kniha čísel
(4. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Nový začiatok Horlivý študent
2. Príprava ľudu Božích tisíc ciest
3. Bohoslužba, zasvätenie
a oddelenie pre službu
Matkine mocné modlitby
4. Trúby, krv, oblak a oheň Doháňam stratený čas
5. Od reptania k odpadnutiu Skôr ako som ho spoznal
6. Plány do budúcnosti Frančeskina zvláštna služba
7. Ťažký zápas
8. Kňazi a Leviti Mimoriadne požehnanie (1)
9. Hriech Mojžiša a Árona Mimoriadne požehnanie (2)
10. „Bláznovstvo proroka“ Zvláštny dar pre Ježiša
11. Nemravnosť na hraniciach Kanaánu Problémy v dedine
12. Výstraha pre druhú generáciu Božie poverenie
13. Útočiskové mestá Dar

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2009

Milovaný a milujúci Jánove epištoly
(3. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Ježiš a Jánove listy Boh lásky (1. časť)
2. Osobná skúsenosť
so „Slovom života“
Boh lásky (2. časť)
3. Chodiť vo svetle
= odvrátiť sa od hriechu
Lepší zajtrajšok
4. Chodiť vo svetle
= zachovávať jeho prikázania
Okamžitá odpoveď na modlitbu
5. Chodiť vo svetle
= zrieknuť sa sveta
6. Chodiť vo svetle
= odmietnuť „antikristov“
7. Žiť ako Božie deti
8. Láska medzi bratmi a sestrami
9. Viera v Božieho Syna
10. Dôvera
11. Dôležité témy v 1. Jánovom liste
12. Jánov list vyvolenej panej
13. Zápas o moc

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2009

Život kresťana Vodu káže, vodu pije
(2. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Láska Posadnutý muž vo zbore
2. Viera Miesto nazvané domov
3. Nádej Nájdenie Spasiteľa
4. Život Doháňanie strateného času
5. Zjavenie Boží tvrdohlavý bojovník
6. Hriech Služba na brehu rieky
7. Milosť Oohina horlivá viera
8. Odpočinok Prepadnutie, ktoré zachránilo život
9. Nebo Zbor z druhej ruky
10. Učeníctvo Nádoba zostala plná
11. Správcovstvo Z obchodníka pastierom
12. Spoločenstvo Napredujúci kresťanskí vojaci
13. Misia Odhodlaný slúžiť

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2009

Prorocký dar v Písme a adventistických dejinách
(1. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Ako nebo komunikuje s človekom Cudzinka v autobuse
2. Prorocký dar Dodržiavanie soboty
3. Duchovné dary a proroctvo Nemám strach
4. Dar proroctva a cirkev ostatkov Milujem kázanie!
5. Inšpirácia prorokov Zachránená vodným melónom
6. Overovanie pravosti prorokov Okúzlená Bohom
7. Dielo prorokov Modlitby Wendy
8. Autorita prorokov Muž s čiernou knihou
9. Čestnosť pri používaní prorockého daru Zachránená, uzdravená a radostná
10. Posolstvo prorokov Špehovanie
11. Výklad prorockých spisov Aminin zakázaný Boh
12. Požehnanie prorockého daru Nárek v noci
13. Dôvera v prorocký dar Opilec a krajčír

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2008

Zmierenie a kríž (4. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Boží charakter – základ zmierenia Anjeli zatvorili ich oči
2. Vesmírna kríza – narušenie Bohom vytvoreného poriadku „Boh bol môj dáždnik“
3. Pád do hriechu „Slobodný za mrežami“
4. Zmierenie a Božia iniciatíva Škola ma priviedla k Bohu
5. Boh oznamuje zmierenie Jasné svetlo
6. Zmierenie v symboloch (1.) Verný, nech sa deje čokoľvek
7. Zmierenie v symboloch (2.) Tvrdohlavá dcéra
8. Narodený zo ženy – zmierenie a vtelenie Neochotný študent
9. Metafory spasenia Víťazstvo nad podvodníkom
10. Zmierenie na kríži Chyba tlače v reklame doviedla dvojicu do zboru
11. Požehnanie Kristovej zmierujúcej obete Kvety kvitnú na púšti
12. Spojení v Kristovi Sila odpustenia
13. Zmierenie a súlad vo vesmíre Ľsťou k pravde

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2008

Poslovia nádeje (3. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Apoštol Pavol – pre dobu, ako je táto Schované peniaze
2. Pavol káže svetu – „pre všetkých všetkým“ Ježišov pomocník
3. Ján Krstiteľ – príprava cesty Ježišovi Oslobodený od diabolských pút
4. Boží Syn medzi nami Po ordinačných hodinách
5. Ježiš a jeho učeníci Domovy nádeje (1.)
6. Súcitný Spasiteľ Domovy nádeje (2.)
7. Apoštol Ján Polnočné volanie v Malawi
8. Apoštol Peter – od nerozumnosti k viere Nenávisť Boha sa stala láskou k Bohu
9. Apoštol Peter – stĺp misie Boh ma uzdravil
10. Ženy a misia Zelené rúcho
11. Daniel a jeho priatelia – misia v pohanskej krajine Terorista stretáva Spasiteľa
12. Filip – dar služby Salwino požehnanie
13. Prorok Izaiáš – „tu som, pošli mňa“ Nový smer

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2008

Okúzlení Ježišom (2. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Kto bol Ježiš? Miriamina tvrdohlavá viera
2. Tajomstvo jeho božskej podstaty Chodenie vo viere
3. Ježišova ľudská prirodzenosť Žena, ktorá nemala rada Boha
4. Múdrosť jeho učenia Autobus
5. Ježišovo úžasné dielo Hodený do rieky (1.)
6. Moc Ježišových slov Hodený do rieky (2.)
7. Ježišovo zvláštne správanie Danielova nová pieseň
8. Intenzita chodenia s Bohom Alkoholik a krajčír
9. Nežnosť jeho lásky Rosswickov zbor
10. Prečo Ježiš zomrel Kobamov súrny odkaz
11. Moc jeho vzkriesenia Sanjayove zázraky (1.)
12. Význam Ježišovej veľkňazskej služby Sanjayove zázraky (2.)
13. Vráti sa ako Kráľ a Priateľ Hľadanie stratených

Archív misijných príbehov

Archív starších štvrťrokov nájdete na »pôvodných stránkach«.

Stránka 5 z 512345