Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2012


Evanjelizácia a svedectvo
(2. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Čo je to evanjelizácia a svedectvo? Zdieľanie Božej lásky v Číne
2. Služba každého z nás Poklady pravdy
3. Duchovné dary Domov nádeje
4. Evanjelizácia a svedectvo ako životný štýl Tvrdohlavý ateista
5. Evanjelizácia krok za krokom Už nikdy viac sama
6. Osobná evanjelizácia a svedectvo Fwachina viera
7. Spoločná evanjelizácia Božie trpezlivé hľadanie (1.)
8. Príprava na evanjelizáciu a svedectvo Božie trpezlivé hľadanie (2.)
9. Vyslaní do služby Náš najväčší Liečiteľ
10. Láskyplná odozva Teraz vidím
11. Podávanie správ a svedectiev cirkvi Milovaná zborom
12. Hodnotenie evanjelizácie Lekcie lásky
13. Trvalá služba Viera mojej sestry

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2012


Záblesky Boha
(1. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Trojjediný Boh Kliatba pohanského kňaza
2. Na počiatku Nádej a budúcnosť
3. Boh ako Vykupiteľ Sila modlitby
4. Boh milosti a súdu Ukradnutá krava
5. Božia svätosť Misia prostredníctvom detí
6. Boh zákonodarca Odhodlanie slúžiť
7. Boh soboty Raquelin nový zbor
8. Boh a príroda Tvrdohlavý profesor
9. Boh – vládca dejín Od zúfalstva k nádeji
10. Boh, ktorý počúva Hlučný sused
11. Boh ako umelec Rok pre Boha
12. Boh lásky Prelom v dedine Bebe
13. Boh nádeje Povolaný

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2011


List Galaťanom
(4. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Pavol – apoštol pohanov Rodinná udalosť
2. Pavlova autorita a evanjelium Druhá šanca
3. Jednota evanjelia Tí obávaní adventisti!
4. Ospravedlnenie jedine vierou v Ježiša Zlí kresťania
5. Starozmluvná viera Jednota z chaosu
6. Prvenstvo zasľúbenia Boží úžasný plán
7. Cesta viery Niekto ťa sleduje
8. Z otrokov dedičia Nové volanie
9. Pavlova pastorálna výzva Proti prúdu
10. Dve zmluvy Len pre Boha
11. Sloboda v Kristovi Boh má tisíce spôsobov
12. Žiť podľa Ducha Evanjelizácia cez internet
13. Evanjelium a cirkev Konečne zjednotení
14. Chváliť sa krížom Cudzinec

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2011


Uctievanie
(3. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Bohoslužba v Genezis: Dva druhy bohoslužby Horlivý nasledovník
2. Bohoslužba a Exodus: Kto je Boh? Požehnanie dažďa
3. Sobota a bohoslužba Modlila som sa, aby ste prišli
4. Radosť pred Hospodinom: svätyňa a bohoslužba Zdráhavé svedectvo
5. Šťastný si, ó, Izrael! Učiť učiteľa
6. Bohoslužba, pieseň a oslava Tvrdohlavá viera
7. Bohoslužba v žalmoch Ísť za svetlom
8. Prispôsobovanie sa, kompromisy a kríza v bohoslužbe Kázanie, ktoré zmenilo celú rodinu
9. Proroci a bohoslužba Oslobodený
10. Bohoslužba: zo zajatia k obnove Láskavá obetavosť
11. V Duchu a v pravde Kňaz, ktorý pomohol adventistom
12. Bohoslužba v ranej cirkvi Škola, ktorá zmenila môj život
13. Bohoslužba v knihe Zjavenie Božie jemné postrčenia

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2011


Šaty z Biblie
(2. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Plášť utkaný na nebeských krosnách
2. Skvostné rúcho dokonalosti Neprestajné otázky
3. Rúcho neviny Uvidieť svetlo
4. Pestrofarebný plášť Vášnivý darca
5. Kňazské rúcho milosti Malá misionárka
6. Eliášov a Elizeov plášť Ako banditi prežili obrátenie
7. Ukrytí v tôni jeho krídel Verný syn
8. Slávnostné šaty Kristus premenil môj život
9. Špinavé služobné rúcho Rybári ľudí
10. Nové šaty pre márnotratného syna Hľadanie viery
11. Svadobné šaty Banyánové stromy
12. Ježiš a symbolika šiat v evanjeliách Reťaz viery
13. Oblečte sa v Pána Ježiša Krista Nadšenie pre záchranu ľudí

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2011

Biblia a emócie
(1. štvrťrok 2011, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Emócie Spoznávanie Boha
2. Božie opatrenie proti strachu Jednoduché pozvanie
3. Stres Stratený syn
4. Vzťahy Stáť za pravdou
5. Vina Hľadanie duchovného domova
6. Pozitívne myslenie Sila viery
7. Nádej proti depresii Rodeo hviezdy svietia pre Krista
8. Vytrvalosť a trpezlivosť Povolaný slúžiť
9. Vedomie vlastnej hodnoty Tvrdohlavý podnikateľ
10. Žiarlivosť Znovu živý (1)
11. Sloboda od závislostí Znovu živý (2)
12. Príroda ako zdroj zdravia Maják v temnote
13. Spoločenstvo s Ježišom Už nikdy viac sám

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2010

Menej známe postavy Starej zmluvy
(4. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Ako čítať biblické príbehy Samaritán na mori
2. Káleb – život v očakávaní Malá láskavosť
3. Anna – kto vlastne som? Dlhé hľadanie nádeje
4. Jonatán – skromný hrdina Zachraňujúca milosť (1)
5. Abigajil – ako sa nestať obeťou okolností Zachraňujúca milosť (2)
6. Uriáš – viera cudzinca Nový život
7. Ebjatár – kňaz Útek od diabla
8. Joáb – slaboch pri moci Povolaný
9. Ricpa – vplyv vernosti Boh na bojovom poli
10. Boží muž – poslušnosť nie je len jedna z možností Beznádejný prípad (1)
11. Vdova zo Sarepty – krok viery Beznádejný prípad (2)
12. Géchazi – nevyužitá životná šanca Neočakávaný vianočný dar
13. Báruch – píše, aj keď sa mu pod nohami rúca svet Pozvanie

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2010

Vykúpenie v Liste Rimanom
(3. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Pavol a Rím Poznávanie Boha
2. Židia a pohania Adventisti sa spojili s MOB
3. Všetci zhrešili Jean Claude prežíva veľkú zmenu
4. Ospravedlnenie z viery Misia Ryaniných narodenín
5. Ospravedlnenie a zákon Milovať pravdu
6. Evanjelium zblízka Premožený láskou
7. Víťazstvo nad hriechom Objav predavačov hrncov
8. Zákon a ľudská slabosť Nový život, nová nádej
9. Sloboda v Kristovi Hľadanie (1)
10. Záchrana pre všetkých Hľadanie (2)
11. Vyvolení z milosti Boží hlas
12. Láska a zákon Obrátení nadšenci
13. Všetko ostatné je len komentár Zjednotený s Kristom

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2010

Zdravie a uzdravenie
(2. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. Chváľte Boha, darcu každého požehnania! Evanjelium v ambulancii prvej pomoci
2. Dôsledky našich rozhodnutí Viera na veľkú vzdialenosť
3. Duchovná a telesná kondícia Hrdinovia modlitby
4. Voda života Stratená krava
5. Životné prostredie Nemôžem nehovoriť
6. Viera, dôvera a zdravie Tisíc možností
7. Dôležitosť odpočinku Nový Život v Kristovi
8. Ovzdušie plné chvál Želanie môjho brata
9. Striedmosť Iná sila
10. Čestnosť – bezúhonnosť a posvätenie Poklad na uliciach
11. Optimizmus – šťastie a liek Priveď ma k pravde
12. Strava v Biblii Malá škola
13. Sociálna podpora – puto, ktoré nás spája Sadenie semienok

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2010

Ovocie Ducha
(1. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)
    príbeh
1. „Po ich ovocí…“ Wyanova lekcia viery
2. Ovocie Ducha je láska Zlomiť putá
3. Ovocie Ducha je radosť Hľadanie pravdy
4. Ovocie Ducha je pokoj Boží človek
5. Ovocie Ducha je trpezlivosť Modlite sa za mňa
6. Ovocie Ducha je láskavosť Neviditeľný Strážca
7. Ovocie Ducha je dobrota Tragédia sa zmenila na radosť
8. Ovocie Ducha je vernosť Boh pripravil cestu
9. Ovocie Ducha je miernosť Boh má tisíc spôsobov
10. Ovocie Ducha je sebaovládanie Modlitby môjho brata
11. Ovocie Ducha je spravodlivosť Detská pieseň
12. Ovocie Ducha je pravda V ťažkých časoch (1.)
13. Ovocie Ducha – podstata kresťanského charakteru V ťažkých časoch (2.)
Stránka 4 z 512345