Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2014


Jakubov list
(4. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Jakub, Pánov brat Boží hlas, ktorý vedie
2. Viera Heidina nádej (1)
3. Naša slabosť a Kristova sila Heidina nádej (2)
4. Buďme tými, ktorí činia slovo Anjeli na hlavnej ceste (1)
5. Láska a zákon Anjeli na hlavnej ceste (2)
6. Viera a skutky Vierou vidím
7. Jazyk pod kontrolou Neposlušný syn (1)
8. Pokorné prijatie nebeskej múdrosti Neposlušný syn (2)
9. Zákonodarca a súd Nemúdry Šalamún zmúdrel
10. Bohatí a chudobní Odsúdení k smrti (1)
11. Príprava na žatvu Odsúdení k smrti (2)
12. Modlitba, uzdravenie a obnova Ste zatknutí! (1)
13. Večné evanjelium Ste zatknutí! (2)

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2014


Ježišovo učenie
(3. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Náš milujúci nebeský Otec S radosťou na ceste
2. Syn Keď viacerí pracujú spolu na Božom diele
3. Svätý Duch
4. Spasenie Napĺňanie Božieho sna
5. Ako byť spasený Služba záchrany
6. Rast v Kristovi Verný Renalto
7. Žiť ako Kristus Boh je moja skala
8. Cirkev Potvrdenie o desiatkoch
9. Naše poslanie Majkina nová škola
10. Boží zákon Práca z lásky
11. Sobota Najväčšia moc
12. Smrť a vzkriesenie Škatuľka na príbehy
13. Druhý príchod Ježiša Krista Ukáž nám svoju cirkev

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2014


Kristus a jeho zákon
(2. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Zákony v Kristovej dobe Vplyvný život
2. Kristus a Mojžišov zákon Dar chvály
3. Kristus a náboženské tradície Spôsobiť zmenu
4. Kristus a zákon v Kázaní na vrchu Modlitba Patrície
5. Kristus a sobota
6. Kristova smrť a zákon Nový život
7. Kristus, koniec zákona
8. Boží zákon a Kristov zákon
9. Kristus, zákon a evanjelium
10. Kristus, zákon a zmluvy Oni to tiež potrebujú počuť
11. Apoštoli a zákon Mohammadova nová škola
12. Kristova cirkev a zákon Zobrať Boha za slovo
13. Kristovo kráľovstvo a zákon Priestor na zdieľanie viery

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2014


Učeníctvo
(1. štvrťrok 2014, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Učeníctvo a Písmo Sen farmára Hilda
2. Podobenstvá, prirovnania a metafory Chipin výber
3. Učeníci a modlitba Kráčať vierou
4. Výchova detí Jonatánovo prianie
5. Učeníci a chorí ľudia Potvrdzovať Božie sľuby
6. Učeníci a spoločnosť Práve včas
7. Ježiš a ľudia na okraji spoločnosti Syn krstného otca
8. Bohatí a slávni Horieť pre Ježiša
9. Získavanie učeníkov medzi tými, ktorí majú moc a vplyv Božia prekvapujúca odpoveď
10. Choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch Silný hlas
11. Predpoklady a vlastnosti Kristových nasledovníkov S Bohom je všetko možné
12. Žatva je veľká, robotníkov málo Nemusíš sa hanbiť
13. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma Tesárovo náradie (alegória)

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2013


Svätyňa
(4. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Nebeská svätyňa Neslušný sused
2. „Nebo“ na zemi Malé verné stádo
3. Živá, svätá, Bohu milá obeť Najlepší priatelia pre Ježiša
4. Poučenie zo svätyne Prenasledovaní a víťazní
5. Zmierenie Meč a Duch Svätý
6. Deň zmierenia Dieťa bude viesť
7. On vzal naše hriechy na kríž Boh dokáže aj nemožné
8. Kristus, naš veľkňaz Byť na Ježišovej strane
9. Predadventný súd Šíriť svetlo
10. Nebeská svätyňa a Deň zmierenia Tvrdohlavá ateistka
11. Naše prorocké posolstvo Tanečník duchov (1)
12. Vesmírny konflikt a Boží charakter Tanečník duchov (2)
13. Svätyňa a kresťanský život Výživa pre duchovné korene

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2013


Oživenie a reformácia
(3. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Oživenie – naša najnaliehavejšia potreba Otázka malého Ibrahima
2. Modlitba – pulz oživenia Ukáž mi Tvoju cirkev (1)
3. Božie slovo – základ oživenia Ukáž mi Tvoju cirkev (2)
4. Svedectvo a služba – ovocie oživenia Zuriho Nádej
5. Poslušnosť – ovocie oživenia Druhá šanca
6. Vyznanie a pokánie – podmienky oživenia Inzerát v novinách
7. Jednota – zväzok oživenia Neposlušná dcéra
8. Rozoznávanie – ochrana oživenia Milina modlitba
9. Reformácia – výsledok oživenia Konečne doma
10. Reformácia – ochota rásť a meniť sa Dilema Samba Jeana
11. Reformácia – nové myslenie
12. Reformácia – obnova narušených vzťahov Sila viery
13. Sľúbené oživenie a dokončenie Božieho diela Chcem slúžiť!

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2013


Veľké lekcie malých prorokov
(2. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Duchovné cudzoložstvo (Ozeáš) Biblia pre Sharoona
2. Láska a súd – Božia dilema (Ozeáš) Second hand modlitebňa
3. Svätý a spravodlivý Boh (Joel) Svetlo v džungli (1)
4. Pán všetkých národov (Amos) Svetlo v džungli (2)
5. Hľadajte Hospodina (Amos) Ešte jeden dom
6. Horlivo odpúšťajúci (Jonáš) Iba jedna kniha
7. Zvláštny Boží ľud (Micheáš) Podivná televízna pravda
8. Dôvera v Božiu dobrotu (Habakuk) Šíriť evanjelium je zábava
9. Deň Hospodinov (Sofoniáš) Postaviť sa za Ježiša (1)
10. Najdôležitejšie veci patria na prvé miesto (Aggeus) Postaviť sa za Ježiša (2)
11. Posolstvo plné nádeje (Zachariáš) Prijať mestá sveta
12. Najvzácnejší dar nebies (Zachariáš) Čeliť výzvam
13. Aby sme nezabudli! (Malachiáš) Ushina nádej

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2013


Stvorenie
(1. štvrťrok 2013, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Ježiš – Stvoriteľ neba a zeme Mocný meč
2. Stvorenie: Formovanie sveta Pozvánka, garážové dvere a 50 dolárový šek
3. Dokončenie stvorenia Slúžiť maličkosťami
4. Stvorenie a Biblia Misijná kaviareň
5. Stvorenie a morálka Dve cesty
6. Stvorenie a pád Misia na kajakoch
7. V zrkadle, v záhade Rebel rebeluje
8. Ježiš – Darca a Udržiavateľ Služba v armáde
9. Manželstvo: Dar z raja Aj malé projekty majú veľký dosah
10. Správcovstvo a životné prostredie Srdce plné vďačnosti
11. Sobota: Dar z raja Prijať mestá sveta
12. Stvorenie a evanjelium Nájsť nádej, nájsť Ježiša
13. Nové stvorenie Uctievať Boha a diabla

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2012


Rast v Kristovi
(4. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Veľký spor – základ Nasledovať hriešnikov
2. Boh, ktorý sa nám zjavuje Prijať zodpovednosť za mestá sveta
3. Človek – dielo Božích rúk Biblický text
4. Spasenie – jediné riešenie Škola pre naše deti
5. Rast v Kristovi Púšťať chlieb po vode
6. Víťazstvo nad zlými silami Dvojnásobný rybár
7. Výzbroj na dosiahnutie víťazstva Sila hudby
8. Cirkev – v službách ľudstvu Zmenené srdce
9. Cirkev – obrady a rituály Stretnutie s Bohom
10. Zákon a evanjelium Posolstvo o spasení
11. Kresťanský život Presvedčivé posolstvo
12. Posledné veci – Ježiš a spasení Vskutku slobodná
13. Keď bude všetko nové Boh pripravuje cestu

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2012


Listy o nádeji
(3. štvrťrok 2012, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Evanjelium prichádza do Tesaloniky Odvážny malý evanjelista
2. Budovanie vzťahov Maják na ostrove
3. Tesalonika v dobe apoštola Pavla Druhá šanca pre Etienne
4. Radosť a vďačnosť Bábky
5. Príklad apoštolov Stratený chlapec
6. Skutoční priatelia Nájsť cestu domov (1.)
7. Život v čistote a svätosti Nájsť cestu domov (2.)
8. Mŕtvi v Kristovi Viera a prasatá
9. Posledné udalosti Svetlo v temnote (1.)
10. Život v cirkvi Svetlo v temnote (2.)
11. Zasľúbenie prenasledovaným Túžba šíriť evanjelium
12. Antikrist Nový majster
13. Verná cirkev Od väzňa ku kazateľovi
Stránka 3 z 512345